kontakt

HLAKOV s.r.o.
Sídlo: Sudoměrická ul. č.2345/1, Skalica 909 01
Prevádzka výroby: Dr.Schaefflera 18, Skalica, 909 01

IČO: 36 259 586, DIČ: SK 2021801276

+421 903 522 762 - Hladký Michal
+421 911 253 933 - Hladký Daniel

E-mail: info@hlakov.sk